مدت حبس ناظم «مدرسه معین» چقدر است؟

شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد، برای ناظم مدرسه معین، «تشویق به فساد و فحشا» را در نظر گرفته که مجازات آن طبق قانون یک تا ۱۰ سال حبس است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.